Öğrenci Hareketliliği Nedir ?

10955 defa okundu

 

 

1.     Kimler başvurabilir?

·         Öğrenci hareketliliğine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin örgün eğitimde kayıtlı öğrencileri katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

 

2.     Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri

Öğrenci hareketliliği, iki şekilde gerçekleştirilir:

 

A.       Öğrenim hareketliliği

·         Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dâhil olmadığı), tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları,

·         Bu hareketlilik faaliyeti, Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi ve Yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Üniversitemizin kurumlararası anlaşmaları online başvuru sayfasında tanımlanmıştır. Başvuru yapmadan önce ISUBÜ Erasmus Ofis Koordinatörlüğünün internet sayfasında (http://erasmus.isparta.edu.tr) bulunan kurumlararası anlaşmaları ve kontenjanları incelemenizde fayda vardır. (NOT: Başvurular SDÜ’den devralınan kurumlar arası anlaşmalar üzerinden yapılacaktır ve bu anlaşmalar halen yenilenme sürecindedir. Yenilenecek anlaşmalarda iptaller olması durumunda öğrencilerin tercih ettiği üniversitelerde değişiklik yapmaları söz konusu olabilir).

·         Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir.

 

B.       Staj hareketliliği

·         Yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak tanınan zorunlu veya isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek tam zamanlı stajlar.

·         Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede (şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluş) staj yapmasıdır.

·         Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir.

·         Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.

 

3.     Hareketlilik Dönemi

·         Hareketlilik ilanda belitilen süreler içerisinde yapılmalıdır.

 

4.     Başvuru tarihleri

Başvurular ilgili ilanda belirtilen tarihlere göre yapılır.

Seçim sonuçlarının ilanını takiben bir ay içerisinde hareketlilikten feragat edilebilir.

 

5.     Başvuru Yöntemi

  • Başvuru https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/  adresinden online olarak yapılacaktır.
  • İLK OLARAK başvuru sistemine e-devlet şifrenizle giriş yapınız.
  • Giriş yaptıktan sonra, başvuru yapmak istediğiniz ilanı bulup, başvuru yap butonuna tıklayınız.
  • Başvuru sırasında öğrenci transkripti ve varsa değerlendirme ölçütlerine dair diğer kanıtlayıcı belgeler (engellilik, şehit/gazi yakını olma durumu vb.) eklenmelidir.
  • Formu doldurduktan sonra başvuruyu tamamla seçeneğine tıklayınız. Tamamlanmamış başvurular ofis tarafından görülmeyecektir.
  • Başvurunuz tamamlandıktan sonra sayfanın üst kısmında belge yükleme sekmesini göreceksiniz. Bu seçeneği tıklayarak transkript ve varsa yabancı dil ve kabul belgenizi yükleyiniz.

 

  • Öğrencinin başvuru aşamasında yanlış ve eksik beyanından kaynaklanan sorunlardan Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamaz.

6.     Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

·         Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

·         Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

·         İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

·         Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması,

·         Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

*Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.

 

7.     Değerlendirme Ölçütleri

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına*

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere**

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

*              Muharipgazilervebunlarıneşveçocuklarıileharpşehitlerinineşveçocuklarınınyanısıra12/4/1991tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı teröreylemlerinemuhatapolarakyaralanan,engellihâlegelen,ölenveyaöldürülenler”ineşveçocuklarıile 23Temmuz2016tarihve667sayılıKHK’nin7.Maddesiuyarınca,15Temmuz2016tarihindegerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarıveyamalulolansivillerilebukişilerineşveçocuklarıErasmus+öğrencihareketliliğinebaşvurmalarıhalinde önceliklendirilir.

**            Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

 

8.     Yabancı dil düzeyi

·         İngilizce yabancı dil seviye tespit sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Yabancı dil sınavından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 100 üzerinden en az 50 puanalan öğrenciler öncelikle yerleştirilecektir. Açık kontenjan kalması durumunda daha düşük puanlı öğrencilerden de yerleştirme yapılabilecektir.

 

9.     Seçim Sonrası Süreç

·         Öğrencilerin seçildikten sonra faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için gidecekleri kurumlardan da kabul almaları gerekir. Öğrencilerin başvurularının akabinde kabul alamamalarından Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamaz.

·         Seçilen öğrenci ile faaliyet için hesaplanan azamî hibe miktarını içeren hibe sözleşmesi imzalanır.

 

10. Hibe Desteği

·         Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

·         Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

11. Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu

·         Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler.

·         Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer.

 

                   


 

 

 

 

 

 

 


 

erasmus ile ilgili görsel sonucu

 

 

european commıssıon logo ile ilgili görsel sonucu

 

ulusal ajans logo ile ilgili görsel sonucu