KA107 Projesi Bosna Hersek

1333 defa okundu

 

 

 

         

 

 

BOSNA HERSEK ile KA107 PROJESİ

 

Proje tipi: Uluslararası Kredi Hareketliliği

Proje Ülkesi: Bosna Hersek

Proje numarası: 2020-1-TR01-KA107-090520

Proje ortakları: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (yürütücü), Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Saraybosna Üniversitesi

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2018’de kurulmuş genç bir üniversitedir. ISUBÜ’nün uluslararasılaşmadaki en önemli önceliklerinin başında, kendisini eski paydaşlarına bir kez daha tanıtmak ve yeni iş birlikleri ile konumunu bir adım öteye taşımak gelmektedir. Bu çerçevede, öncelikle AB ülkeleri, Balkanlar ve yakın coğrafyamızdaki diğer partner ülke ve kurumlarla ilişkilerini yeniden tesis etmeyi amaçlamaktadır. Ardından, üniversitenin öncelikli ve en iddialı olduğu yaşam bilimleri ve teknoloji alanlarında dünyanın diğer saygın ülke ve kurumları ile mevcut ilişkileri güçlendirmeye ve yeni ortalıklar kurmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede üniversitemiz Erasmus+ ve Mevlana programlarının sağladığı avantajları yukarıda belirtilen stratejik hedefleri için bir fırsat olarak görmektedir.

Bosna-Hersek'in % 85.1'i tarım ve ormanlık alanlardan oluşmakta olup, kırsal kalkınma ülke açısından son derece önemli yer tutmaktadır. Türkiye de sahip olduğu coğrafik konum, iklim yapısı ve ürün çeşitliliği açısından zengin bir tarımsal ve orman potansiyeline sahiptir. Örneğin, Türkiye dünyada elma üretiminde 3. sırada, Isparta ise Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Lavantada Türkiye üretiminin %90'ını karşılamaktadır. Dünya gül yağı talebinin %50’si göller yöresinden karşılanmaktadır. Bunun yanında bu yöre orman, tıbbi ve aromatik bitkiler ve biyoçeşitlilik bakımından son derece zengin kaynaklara sahiptir. Ekonomik ve ekolojik olarak öncelikli bu konularda ciddi ortaklar bularak eğitim ve araştırmada ilerlemek yine kurumumuzun öncelikli amaçları arasındadır. Bosna-Hersek coğrafi ve iklimsel yakınlığı münasebetiyle, yaşam bilimlerine dönük çalışma konularında ortaklık kurmak istediğimiz ülkelerin başında yer almaktadır. Ayrıca Uluslararasılaşma Strateji Belgesi (2018-2022) ile, YÖK tarafından belirlenen öncelikli ülkeler arasında yer almaktadır.

ISÜBÜ, Erasmus+ 2020 KA107 projesi kapsamında, ortak ülke Bosna Hersek’te yer alan Sarayevo Üniversitesi (UNSA) ve Uluslararası Sarayevo Üniversitesi (ISU) ile yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci staj hareketliliği ve personel ders verme hareketliliği gerçekleştirecektir. UNSA, 1949 yılında kurulan Bosna Hersek’in en büyük ve köklü üniversitelerden birisidir. 25 fakültesi, 5 enstitüsü, 45 bin öğrenci ve 1640 akademik personeli ile Bologna kriterlerine göre eğitimini sürdürmektedir. Özellikle tarım, ormancılık ve gıda konularında ülkenin en köklü kurumlarından birisidir.  2003 yıllında kurulan IUS ise, farklı alanlarda araştırma yapan öğrenciler ve akademik kadrosu, akademik çalışmaları ile kendi adından bahsettirmektedir. IUS 41 farklı ülkeden mevcut 1600 öğrenci ve akademik yapısıyla uluslararasılaşmaya önem veren bir üniversitedir. ISU’de bulunan 5 Fakülte içerisinde yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Genetik ve Biyomühendislik bölümü özellikle ortalık yürütmek istediğimiz birimlerdendir. ISU öğrenci ve personel hareketliliğini en üst düzeye çıkarmak için Erasmus+, Erasmus Mundus ve Mevlana gibi değişim programlarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından birçok üniversite ve kurumla işbirliği anlaşmalarına aktif olarak katılmaktadır.

UNSA Tarım ve Orman Fakültesi ile IUS’nin Genetik ve Biyomühendislik fakültelerinin araştırmaları ISUBÜ olarak bizim de öncelik verdiğimiz alanlardandır. UNSA Tarım ve Orman Fakültelerinde bitkisel ürünlerinin çeşitliliği, seleksiyon, ıslah çalışmaları ile biyolojik koleksiyon çeşitliliği, ürün toplanması, malzeme çeşitliliği, bitki genetik kaynakları merkezi ortaklaşa programlar yürütülmektedir. UNSA Eczacılık Fakültesi kimya ile eczacılığın kesiştiği noktada etken madde dizaynı, organik sentez ve ilaçlar geliştirmek, kimyasal oluşumların tanımlanması sentezi, biyolojik özellikler çalışma konularıdır. ISUBÜ Ziraat ve Orman Fakülteleri de oldukça geniş bir yelpaze altında çalışmalar yapmakla birlikte yukarıda belirtilen çalışmalara paralel bölümlerimiz olduğu gibi konu başlıklarımız da çok yakındır.

Bu proje neticesinde bir yandan ulusal ve bölgesel amaçlarımızdan olan tarım ve ormancılık sektöründe kalkınmanın teşvik edilmesi amacı hasıl olacak, bir yandan da kurum stratejik amaçlarımızdan olan uluslararası görünürlüğün ve işbirliklerinin artırılması; gelen-giden öğrenci ve personel sayılarının artırılması; uluslararası proje ve yayın sayılarının ve niteliklerinin artırılması; akademisyenlerin yabancı dilde eğitim verme kapasitelerinin artırılması; eğitiminde ve araştırmada mükemmeliyet ve modernizasyonun sağlanması hedeflerine katkı sunulacaktır.

 

 

                                                  

 

 

                   


 

 

 

 

 

 

 


 

erasmus ile ilgili görsel sonucu

 

 

european commıssıon logo ile ilgili görsel sonucu

 

ulusal ajans logo ile ilgili görsel sonucu