04 Ağustos 2021 Çarşamba

Personel hareketliliği

2807 defa okundu

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ - STAFF MOBILITY

Kimler başvurabilir?

 • • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kadrolu veya sözleşmeli personeli başvuruda bulunabilir.
 • • Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliliğe kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur.
 • • Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

 

Personel Ders Verme Hareketliliği

 • • ISUBÜ’de görevli Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi (Ders Verme) kadrolarındaki akademik personel başvurabilir.

 • • Personel ders verme hareketliliği, ISUBÜ’de ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ikili anlaşmamız olan ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

 • • ISUBÜ’de görevli Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi (ders vermeyen-uzman) ve İdari personel kadrolarındaki personel başvurabilir.
 • • Personel eğitim alma hareketliliği, ISUBÜ’de istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
 • • Eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

 

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

 • • Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü olmakla birlikte en fazla 4 gün için ödeme yapılabilecektir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

 • • Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü olmakla birlikte en fazla 4 gün için ödeme yapılabilecektir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

 

Başvuru Tarihleri

 • • Personel hareketliliği başvuruları hibe miktarı ve gerçekleşmeler gözönünde bulundurularak yılda bir veya birkaç kez tekrarlanabilir. Lütfen duyuruları takip ediniz.

 

Başvuru Yöntemi

 • • Ön başvuru online olarak yapılacaktır.
 • • Başvuru formunun ıslak imzalı hali, aşağıdaki değerlendirme ölçütleri tablosunda talep edilen belgelerle birlikte, başvuru takvimi içerisinde Erasmus Ofisine teslim edilmelidir.
 • • Başvuru formu için (http://erasmus.isparta.edu.tr)  adresini ziyaret ediniz.

 

Değerlendirme Ölçütleri

 • • Personel Hareketliliği başvuruları aşağıdaki tabloda belirtilen ölçütlere göre değerlendirilecektir.

 

Erasmus+ kapsamında son beş yıl içerisinde personel hareketliliğinden faydalanma sayısı

İlk defa faydalanıyor olmak

50 puan

Bir kez faydalanmış olmak

40 puan

İki kez faydalanmış olmak

30 puan

Üç kez faydalanmış olmak

20 puan

Dört kez faydalanmış olmak

10 puan

Beş kez ve üzeri faydalanmış olmak

0 puan

Resmi geçerliliği olan YDS vb. bir yabancı dil puanı*

% 50

Engelli personel / Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personel (eş ve çocukları)**

+10 puan

Üniversitede yürütülen Erasmus faaliyetlerine aktif destek vermiş olmak***

+10 puan

Karşı kurumdan alınmış davet/kabul mektubuyla (Acceptance Letter) başvurmak

+10 puan

Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölümlerden başvurmak veya yurtdışında hareketlilik yapılmamış kurumlara gidecek olmak****

+10 puan

 İdari personel olmak (Eğitim Alma Hareketliliği için)

+10 puan

*             Yabancı dil belgesinin ibrazı zorunludur. Belge teslim edilmemesi durumunda yabancı dil notu Profesör ve Doçent için 65, Dr. Öğretim Üyesi için 60, diğer tüm personel için 0 kabul edilecektir. Belgede geçerlilik süresi aranmamaktadır.

**          Engelli personel durumunu Engelli Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili kamu hastanelerinden alınmış rapor ile belgelendirmesi halinde önceliklendirilir.

**          Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Personel, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartını ibraz edilmesi halinde önceliklendirilir.

***        Bu kapsamda, Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü olmak, en az bir tane yürüklükte olan ikili anlaşma sahibi olmak, son beş yılda gelen Erasmus değişimi öğrencilerine ders vermiş olmak veya mevcut dönemde verecek olmak, veya Erasmus Ofisi faaliyetlerine doğrudan katkı sağlayan diğer çalışmalara aktif katılmış olmak. Verilen Erasmus dersleri hakkında destekleyici belgeler sunulmalıdır.

****      Son beş yılda personel hareketliliğine dâhil olmayan bölümlerde görev yapmak veya daha önce personel hareketliğinde yer almayan ülke veya yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayanlar önceliklendirilir.

 

Anlaşmalı Üniversiteler ve Kontenjanlar

 • • Personel ders verme hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir. Faydalanıcılar ISUBÜ Erasmus Ofisi’nin internet sayfasında (http://erasmus.isparta.edu.tr) bulunan kurumlararası anlaşmaları inceleyebilir.
 • • SDÜ adına olan geçmişten gelen anlaşmalar güncelleme aşamasındadır. Lütfen ofisimizle ve gitmek istediğiniz kurumla önceden iletişime geçip anlaşmanın geçerliliğini teyit ediniz.

 

Seçim Sonrası Süreç

 • • Seçilen personel ile faaliyet için hesaplanan azamî hibe miktarını içeren hibe sözleşmesi imzalanır.

 

Hibe Desteği

 • • Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • • Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.
 • • Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır.
 • • Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanmalıdır.
 • • Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Ülke grupları

Ülkeler

Günlük Hibe

1. Grup Program Ülkeleri

İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 €

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye*

119 €

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10 - 99 km arası

20 €

100 - 499 km arası

180 €

500 - 1999 km arası

275 €

2000 - 2999 km arası

360 €

3000 - 3999 km arası

530 €

4000 - 7999 kmarası

820 €

8000 km ve üzeri

1500 €

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

 • • Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Özel İhtiyaç Desteği

 • • Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. Özel ihtiyaç desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir.

 

Burada bahsedilmeyen hususlarda Ulusal Ajans tarafından yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı” hükümleri ve eğitim-öğretimle ilgili diğer mevzuat geçerli olacaktır.